Giant Jighead baithead

Giant Jighead Baithead - ett måste i varje havsfiskares havsfiskeutrustning

Nu är den äntliigen här!! Giant jighead Baithead är tillsammans med Giant Jigghead den jiggkrok som fångat flest stora hälleflundror de senaste åren. Den största hälleflundran som fångats med ett Giant jighead vägde 194 kg!! Naturligtvis fångas det även stora torskar, sejar och andra arter med Giant Jighead produkterna.

Den här varianten av Giant Jighead kallas för Giant Jighead Dead bait och är framtagen för fiske med agn. Underdelen av jiggkroken förs in i agnfisken genom munnen. För att agnet ska sitta bra använder man  ett buntband runt agnet. Buntbandet fäster man i den bakersta öglan som är kantig.

Detta är det tyska originalet som levereras i blisterförpakning med monterade trekrokar. Det följer även med några buntband. Men för en veckas fiske kommer du att behöva fler buntband.

Giant Jighead Baithead finns i sex färger och tre viktklasser

Just nu finns Giant Jighead Baithead  i en väldigt begränsad omfattning. Så det är “först till kvarn” som gäller.