Firo AB ökar omsättningen och vinsten

Firo K. Haninge Aktiebolag

Firo K. Haninge Aktiebolag är ett Sollefteåbaserat utbildningsföretag som främst utbildar i UGL (Utveckling av Grupp och Ledare). De flesta utbildningarna sker i Stockholmstrakten. Ett antal utbildningstillfällen per år är förlagda till Göteborg. Firo har även en utbildning som heter Gruppen och Jag. Det är en fortsättning på UGL-kursen och riktar sig till medarbetarna till den chef som gått kursen UGL. Kursen Gruppen och Jag hålls i internatform under fyra dagar. Syfte med kursen Gruppen och Jag är att ge kunskap om de villkor och spelregler som gäller för att åstadkomma effektivt samarbete. Kursen vill uppmuntra till nytänkande och personlig utveckling i personalgruppen.

Det är högt i tak, budskapen är öppna och ärliga, kommunikationen är tydlig och enkel. Alla går åt samma håll, mot målet. När myndigheter och företag omorganiserar sin verksamhet ökar behovet av effektivitet och förändringsberedskap hos medarbetarna.

Under 2012 har FIRO AB ökat omsättning och vänt två år av förluster till ett positivt resultat på 582.000 kr. Vilket är oerhört bra med tanke på konkurrensen inom UGL-utbildningar. Det finns fortfarande ett antal aktörer som inte är licensierade för UGL-2008 men ändå bedriver en utbildning som de kallar för UGL. I Sverige är det försvarshögskolan som licensierar företag för UGL-2008.

UGL-2008 | Firo AB

Viktigt för dig som står i begrepp att köpa en UGL-utbildning! Kontrollera att företaget är licensierat för UGL-2008. Om det inte är det så får ni inte den utbildningen som ni förtjänar.

Firo AB har även en teambuilding som genomförs i ordinarie team/ arbetslag. Syfte med Teambuilding är att rikta ambitioner och energi utåt mot omvärlden, istället för att gräva ner sig inåt i organisationen.

Vidare så har man tjänsten GDQ – Group Development Questionnaire. Teorin för GDQ finns i modellen IMGD, An Integrative Model of Group Developement som kan liknas vid en livscykel med fem faser. Hennes forskning om grupprocesser utgör i dag grunden för UGL 2008.

Comments are closed.