MuseiGuiden för fiske, vatten och miljö

Museiguiden

MuseiGuiden för fiske, vatten och miljö är en ny hemsida för dig som gillar fiske, vatten och mijö. Det finns även inslag av krigshistoria till sjöss. På fiskemuseet i Hönö Klova kan man till exempel se en utställning om U-båten HMS Ulven som förliste den 16 april 1943. Troligtvis körde man på en tysk mina som låg på svenskt farvatten. Alla 33 besättningsmän omkom.

På museiguiden kan du exempelvis läsa om följande museum;

Sjöhistoriska museet

Sjöhistoriska museet är centralmuseum för handelssjöfart, sjöförsvar och skeppsbyggeri i Sverige. Sjöhistoriska är ett museum för hela familjen med ett stort utbud av aktiviteter för både stora och små.

Sjöhistoriska museet är museet för hela familjen! För dig som är barn finns massor av roligt att göra här; en utställning att leka i, en verkstad att skapa i, visningar, filmer och en massa spännande saker att titta på. Under skolloven händer det dessutom alltid något utöver det vanliga!

Fiskemuséet Hönö Klova, ett levande museum

Fiskemuséet i Hönö Klova hamn är levande museum. I takt med att samlingarna utökas strömmar även besökarna till. När samlingarna växer så behöver man större lokaler, det senaste tillskottet är en avdelning med ett fungerande ubåtsperiskop! Otroligt häftigt!

På fiskemuséet Hönö Klova finns det massor med fiskebåtsmodeller, fiskeredskap, motorer, verktyg och annat som fiskarna använt i historisk tid. Här kan du hitta mängder med fotografier, filmer, böcker, tidskrifter och dagböcker.

Sjöfartsmuseet historia

Sjöfartsmuseet grundades 1913 av Nautiska föreningen i Göteborg. Det framgångsrika insamlingsarbetet medförde att samlingarna växte mycket hastigt och inom några år nådde en storleksordning, som gjorde det praktisk omöjligt för Nautiska föreningen att sköta desamma.

Fiskerinäringen har i hög grad satt sin prägel på både Göteborg och Bohuslän. Det Bohuslänska fisket skildras i en egen avdelning. Här får man en inblick i fiskets vilkor, från 1800-talets storsjö och hemmafiske till dagens industrifiske.