Firo AB ökar omsättningen och vinsten

Firo K. Haninge Aktiebolag

Firo K. Haninge Aktiebolag är ett Sollefteåbaserat utbildningsföretag som främst utbildar i UGL (Utveckling av Grupp och Ledare). De flesta utbildningarna sker i Stockholmstrakten. Ett antal utbildningstillfällen per år är förlagda till Göteborg. Firo har även en utbildning som heter Gruppen och Jag. Det är en fortsättning på UGL-kursen och riktar sig till medarbetarna till den chef som gått kursen UGL. Kursen Gruppen och Jag hålls i internatform under fyra dagar. Syfte med kursen Gruppen och Jag är att ge kunskap om de villkor och spelregler som gäller för att åstadkomma effektivt samarbete. Kursen vill uppmuntra till nytänkande och personlig utveckling i personalgruppen.

Det är högt i tak, budskapen är öppna och ärliga, kommunikationen är tydlig och enkel. Alla går åt samma håll, mot målet. När myndigheter och företag omorganiserar sin verksamhet ökar behovet av effektivitet och förändringsberedskap hos medarbetarna.

Under 2012 har FIRO AB ökat omsättning och vänt två år av förluster till ett positivt resultat på 582.000 kr. Vilket är oerhört bra med tanke på konkurrensen inom UGL-utbildningar. Det finns fortfarande ett antal aktörer som inte är licensierade för UGL-2008 men ändå bedriver en utbildning som de kallar för UGL. I Sverige är det försvarshögskolan som licensierar företag för UGL-2008.

UGL-2008 | Firo AB

Viktigt för dig som står i begrepp att köpa en UGL-utbildning! Kontrollera att företaget är licensierat för UGL-2008. Om det inte är det så får ni inte den utbildningen som ni förtjänar.

Firo AB har även en teambuilding som genomförs i ordinarie team/ arbetslag. Syfte med Teambuilding är att rikta ambitioner och energi utåt mot omvärlden, istället för att gräva ner sig inåt i organisationen.

Vidare så har man tjänsten GDQ – Group Development Questionnaire. Teorin för GDQ finns i modellen IMGD, An Integrative Model of Group Developement som kan liknas vid en livscykel med fem faser. Hennes forskning om grupprocesser utgör i dag grunden för UGL 2008.

Ny UGL-handledare hos Firo AB

UGL-handledare

Elisabeth Andersson Brinckmann arbetar med utveckling av medarbetare, ledare och grupper sedan 1984. Genom sina dubbla kompetenser som legitimerad sjukgymnast och diplomerad organisationskonsult kopplar hon samman personligt växande och hälsosamma förutsättningar i privat- och arbetsliv med företagens mål och visioner och skapar förutsättningar för långtidsfriska, kreativa och lönsamma företag. Elisabeth har en stark tilltro till människors vilja att bidra, ta ansvar och verka tillsammans för sin egen och andras utveckling samt företagets affärsmässiga framgång. Elisabeth har bred utbildning och erfarenhet gällande stresshantering, kommunikation och konflikthantering. Som person beskrivs hon ofta som varm, empatisk och trygg med drivet målfokus. Elisabeth är ny UGL-handledare på Firo AB.

UGL-kurser och förmedlingar

Inom utbildningssegmenetet UGL –  Utveckling av Grupp och ledare – har det under en tid varit så att om man vill sälja sin UGL-utbildning så sker det oftast genom en förmedlingstjänst. Det finns i dag flera förmedlingar av UGL-kurser, dessa tar bra betalt för att vidarebefordra en utbildningsplats. I förlängningen kommer det naturligtvis att göra att UGL-utbildningarna kommer att bli dyrare i framtiden.

Hur gör då förmedlingstjänsterna för att få sälja UGL-utbildningarna? SEO eller sökmotoroptimering som det kallas på svenska. Förmedlarna lägger massor med pengar på Google-reklam och sökmotoroptimering.

Det är främst dessa siter som förmedlar utbildningar inom UGL
www.uglkurser.se
www.ugl.se
www.ugl-guiden.se

Givetvis ska du som köper UGL-utbildningar köpa den direkt av det utbildningsföretag som du tänker gå UGL-kursen hos.